Эң унутулгус 14+ Наримодон Кимимаронун цитаталары!