Жапон өспүрүмдөрүнүн 72% ы өздөрүн ОТАКУ деп эсептешет (Сурамжылоо)