Жашоо, музыка жана романс жөнүндө эң мыкты нодам кантабилдик цитаталардын бардыгы