Anime Clickbait, ачуулануу маданияты жана таасир этүүчүлөр аны канчалык начарлатат