Anime Voice актерлору аманаттарын короткондон кийин насыя алууга аргасыз болушат (Коронавирус)