Принц теннис котировкалары жыйнагы, сизге өткөн окуяны жарылууга түрткү берет