Аниме цензурасы менен пайда болгон көйгөй жана келечекте эмне болушу мүмкүн