Funuzation 'кызматтан алынды' Ишузоку рецензенттери Котормочу, NDAга кол коюуга аргасыз болушкан (Ушак)