Калкан Баатырдан Рафталиянын эң мыкты цитаталар жыйнагы!