Эгерде сиз Франкстеги Дарлингди сүйсөңүз, анда ушул 7 аниме-шоу сиздин суусаганыңызды кандырат