Улуу Британиянын Жалпыга маалымдоо каражаттарында Аниме АКЫРДА кабыл алынабы?