Эң укмуштуу Руико Сатендин айрым илимий темир мылтыктан алынган цитаталары