'Мюген' поездинин тасмасы 352 миллион доллар иштеп, авторго 19201 доллар төлөнгөн