Менин Каарманым Академиянын ачуусу Күйөрмандар Манга КҮЙГӨНДӨ | #APOLOGIZE_HORIKOSHI