Менин Баатыр Академиямдын фашисти, анткени Бакуго Туулган күнүн Гитлер менен бөлүшөт? #APOLOGIZE_HORIKOSHI