Netflix Японияда, Түштүк Кореяда жана Индияда анименин түпнуска мазмунун кеңейтүүнү пландаштырууда!