Жаңы этап: Меха компаниясы айына 100000ден ашуун күйөрманга жетти!