'Отаку күчтүү көз карандысыз аялдарды жактырбайт' деп Virtual YouTuberге кайрылат