Саясатчы Кент Мамлекеттик Университети студенттерге 'Аниме' сабактарын бергендиктен, МИЛЛИОНДОРДУ каржылоону кыскартам деп коркутат