Япониянын сыртындагы күйөрмандар түшүнбөгөн Исекайдын ЧЫНЫГЫ аныктамасы