Табыптын каармандарынын жаңылануусу жана алар Анименин талаштуу сюжетинде ойногон ролу!