Өнөр жайга сиңип калган аниме культураларынын пайда болушу (Акыркы он жылда)