Дүйнө жүзүндөгү Хэнтайды эң көп сүйгөн алдыңкы 30 өлкө