'Айрым сыйкырдуу индекстен' сизге жаккан цитаталардын акыркы тизмеси