Аниме индустриясын өлүмдөн сактап калууга эмне жардам берет?