Эмне үчүн Киото Анимациясы эң жаңычыл Аниме студиясынын бири